Zavrtnica 17, Zagreb
01/ 600 88 88

ROLL-UP STALCI i POP-UP ZID

Izrada samostojećih Roll-up stalaka i Pop-up zidova za predstavljanje proizvoda, usluga ili organizatora, partnera ili sudionika na raznim skupovima.

Roll-up je samostojeći stalak koji najčešće služi za prezentaciju proizvoda i usluga ili vizualno predstavljanje organizatora, partnera ili sudionika na nekim skupovima, prezentacijama, konferencijama i sl.

Pop-up zidovi su sličnih performansi ali većih površina. Lako su prenosivi, moguće je višekratno korištenje te tako idealan za sve jednostavnije prezentacije.

KONTAKT OBRAZAC